Riksdagsskrivelse 2013/14:34

Riksdagsskrivelse 2013/14:34

Riksdagsskrivelse 2013/14:34

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU6 En tydligare rätt till avbrottsersättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson