Riksdagsskrivelse 2013/14:351

Riksdagsskrivelse 2013/14:351

Riksdagsskrivelse 2013/14:351

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU46 Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:352 till Riksdagsstyrelsen