Riksdagsskrivelse 2013/14:365

Riksdagsskrivelse 2013/14:365

Riksdagsskrivelse 2013/14:365

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU27 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson