Riksdagsskrivelse 2013/14:371

Riksdagsskrivelse 2013/14:371

Riksdagsskrivelse 2013/14:371

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2013/14:NU27 Partnerskapsöverenskommelsen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson