Riksdagsskrivelse 2013/14:376

Riksdagsskrivelse 2013/14:376

Riksdagsskrivelse 2013/14:376

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU25 Statens tillsyn över skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson