Riksdagsskrivelse 2013/14:377

Riksdagsskrivelse 2013/14:377

Riksdagsskrivelse 2013/14:377

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU23 Statens kunskapsspridning till skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 24 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson