Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Riksdagsskrivelse 2013/14:395

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson