Riksdagsskrivelse 2013/14:52

Riksdagsskrivelse 2013/14:52

Riksdagsskrivelse 2013/14:52

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU2 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar – del 1 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson