Riksdagsskrivelse 2013/14:54

Riksdagsskrivelse 2013/14:54

Riksdagsskrivelse 2013/14:54

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU7 Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson