Riksdagsskrivelse 2013/14:55

Riksdagsskrivelse 2013/14:55

Riksdagsskrivelse 2013/14:55

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU8 Svensk rymdverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson