Riksdagsskrivelse 2013/14:61

Riksdagsskrivelse 2013/14:61

Riksdagsskrivelse 2013/14:61

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2013/14:SoU4 Förstärkta samarbetssamtal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson