Riksdagsskrivelse 2013/14:68

Riksdagsskrivelse 2013/14:68

Riksdagsskrivelse 2013/14:68

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU6 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 november 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson