Riksdagsskrivelse 2014/15:103

Riksdagsskrivelse 2014/15:103

Riksdagsskrivelse 2014/15:103

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU3 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 februari 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson