Riksdagsskrivelse 2014/15:193

Riksdagsskrivelse 2014/15:193

Riksdagsskrivelse 2014/15:193

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2014/15:NU19 Lokala aktionsgrupper får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 maj 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson