Riksdagsskrivelse 2014/15:206

Riksdagsskrivelse 2014/15:206

Riksdagsskrivelse 2014/15:206

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU12 Yrkestrafik och taxi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 maj 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson