Riksdagsskrivelse 2014/15:207

Riksdagsskrivelse 2014/15:207

Riksdagsskrivelse 2014/15:207

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2014/15:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 juni 2015

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson