Riksdagsskrivelse 2014/15:221

Riksdagsskrivelse 2014/15:221

Riksdagsskrivelse 2014/15:221

Riksbanksfullmäktige

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson