Riksdagsskrivelse 2014/15:223

Riksdagsskrivelse 2014/15:223

Riksdagsskrivelse 2014/15:223

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2014/15:FiU31 Förändrade villkor för affärsverkscheferna får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson