Riksdagsskrivelse 2014/15:238

Riksdagsskrivelse 2014/15:238

Riksdagsskrivelse 2014/15:238

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2014/15:NU18 Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson