Riksdagsskrivelse 2014/15:242

Riksdagsskrivelse 2014/15:242

Riksdagsskrivelse 2014/15:242

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2014/15:FiU19 Några värdepappersmarknadsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson