Riksdagsskrivelse 2014/15:244

Riksdagsskrivelse 2014/15:244

Riksdagsskrivelse 2014/15:244

Regeringen

Socialdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2014/15:FiU32 En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2014/15:243 till Finansdepartementet