Riksdagsskrivelse 2014/15:250

Riksdagsskrivelse 2014/15:250

Riksdagsskrivelse 2014/15:250

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU5 Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson