Riksdagsskrivelse 2014/15:255

Riksdagsskrivelse 2014/15:255

Riksdagsskrivelse 2014/15:255

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2014/15:FiU21 Vårändringsbudget för 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 juni 2015

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson