Riksdagsskrivelse 2014/15:259

Riksdagsskrivelse 2014/15:259

Riksdagsskrivelse 2014/15:259

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU22 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson