Riksdagsskrivelse 2014/15:260

Riksdagsskrivelse 2014/15:260

Riksdagsskrivelse 2014/15:260

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU25 Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 juni 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson