Riksdagsskrivelse 2014/15:70

Riksdagsskrivelse 2014/15:70

Riksdagsskrivelse 2014/15:70

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2014/15:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson