Riksdagsskrivelse 2014/15:72

Riksdagsskrivelse 2014/15:72

Riksdagsskrivelse 2014/15:72

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson