Riksdagsskrivelse 2014/15:73

Riksdagsskrivelse 2014/15:73

Riksdagsskrivelse 2014/15:73

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2014/15:UFöU2 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson