Riksdagsskrivelse 2015/16:107

Riksdagsskrivelse 2015/16:107

Riksdagsskrivelse 2015/16:107

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson