Riksdagsskrivelse 2015/16:109

Riksdagsskrivelse 2015/16:109

Riksdagsskrivelse 2015/16:109

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 december 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson