Riksdagsskrivelse 2015/16:135

Riksdagsskrivelse 2015/16:135

Riksdagsskrivelse 2015/16:135

Europaparlamentets ordförande

Ordförande för Europeiska unionens råd

Europeiska kommissionens ordförande

Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit konstitutionsutskottets förslag till riksdagsbeslut i utlåtande 2015/16:KU27 Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till ändringar i EU:s valrättsakt.

Stockholm den 3 februari 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson