Riksdagsskrivelse 2015/16:176

Riksdagsskrivelse 2015/16:176

Riksdagsskrivelse 2015/16:176

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU26 Kommunala frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 mars 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson