Riksdagsskrivelse 2015/16:19

Riksdagsskrivelse 2015/16:19

Riksdagsskrivelse 2015/16:19

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU11 Höständringsbudget för 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 november 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2015/16:20 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2015/16:21 till Justitiedepartementet
Riksdagsskrivelse 2015/16:22 till Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2015/16:23 till Miljö- och energidepartementet
Riksdagsskrivelse 2015/16:24 till Näringsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2015/16:25 till Utrikesdepartementet