Riksdagsskrivelse 2015/16:212

Riksdagsskrivelse 2015/16:212

Riksdagsskrivelse 2015/16:212

Riksrevisionen1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU23 Riksbankens förvaltning 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2015/16:213 till Riksbanksfullmäktige