Riksdagsskrivelse 2015/16:214

Riksdagsskrivelse 2015/16:214

Riksdagsskrivelse 2015/16:214

Riksrevisionen

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 april 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson