Riksdagsskrivelse 2015/16:223

Riksdagsskrivelse 2015/16:223

Riksdagsskrivelse 2015/16:223

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU35 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson