Riksdagsskrivelse 2015/16:261

Riksdagsskrivelse 2015/16:261

Riksdagsskrivelse 2015/16:261

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU34 Förstärkt insättningsgaranti får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson