Riksdagsskrivelse 2015/16:318

Riksdagsskrivelse 2015/16:318

Riksdagsskrivelse 2015/16:318

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU37 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2016

Urban Ahlin

Claes Mårtensson