Riksdagsskrivelse 2015/16:3

Riksdagsskrivelse 2015/16:3

Riksdagsskrivelse 2015/16:3

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU3 Begränsning av mangan i dieselbränslen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 oktober 2015

Björn Söder

Claes Mårtensson