Riksdagsskrivelse 2015/16:47

Riksdagsskrivelse 2015/16:47

Riksdagsskrivelse 2015/16:47

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 november 2015

Urban Ahlin

Claes Mårtensson