Riksdagsskrivelse 2016/17:140

Riksdagsskrivelse 2016/17:140

Riksdagsskrivelse 2016/17:140

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU3 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 februari 2017

Björn Söder

Claes Mårtensson