Riksdagsskrivelse 2016/17:21

Riksdagsskrivelse 2016/17:21

Riksdagsskrivelse 2016/17:21

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU6 AP- fondernas verksamhet t.o.m. 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 oktober 2016

Tobias Billström

Annalena Hanell

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.