Riksdagsskrivelse 2016/17:272

Riksdagsskrivelse 2016/17:272

Riksdagsskrivelse 2016/17:272

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU13 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson