Riksdagsskrivelse 2016/17:282

Riksdagsskrivelse 2016/17:282

Riksdagsskrivelse 2016/17:282

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU21 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson