Riksdagsskrivelse 2016/17:28

Riksdagsskrivelse 2016/17:28

Riksdagsskrivelse 2016/17:28

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2016/17:TU3 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 oktober 2016

Tobias Billström

Annalena Hanell