Riksdagsskrivelse 2016/17:297

Riksdagsskrivelse 2016/17:297

Riksdagsskrivelse 2016/17:297

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU28 Vissa frågor om kommersiell radio får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson