Riksdagsskrivelse 2016/17:315

Riksdagsskrivelse 2016/17:315

Riksdagsskrivelse 2016/17:315

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson