Riksdagsskrivelse 2016/17:319

Riksdagsskrivelse 2016/17:319

Riksdagsskrivelse 2016/17:319

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU21 En försöksverksamhet med branschskolor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson