Riksdagsskrivelse 2016/17:327

Riksdagsskrivelse 2016/17:327

Riksdagsskrivelse 2016/17:327

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU9 Det livslånga lärandet inom högre utbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2017

Esabelle Dingizian

Claes Mårtensson