Riksdagsskrivelse 2016/17:339

Riksdagsskrivelse 2016/17:339

Riksdagsskrivelse 2016/17:339

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson